Na co se tyto obchodní podmínky prodeje („Podmínky“) vztahují? Na online prodej našeho zboží („Produkty“). Tyto Podmínky upravují pravidla, za kterých vám nabízíme, prodáváme a dodáváme Produkty zakoupené prostřednictvím našeho webu https://www.skechers.cz/ („Stránky“). 

Proč byste si je měli přečíst? Tyto Podmínky si prosím pečlivě přečtěte před odesláním objednávky. V těchto Podmínkách se dozvíte, kdo jsme, jak vám poskytujeme naše Produkty, jaký je objednávkový proces, kdy a jak za Produkty zaplatit, co dělat v případě problému a další důležité informace. Prostřednictvím těchto Podmínek zároveň plníme naše zákonné povinnosti poskytnout vám informace v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Informace o nás a jak nás kontaktovat

Kdo jsme? Jsme Skechers S. à. r. l, společnost registrovaná ve Švýcarsku. Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku kantonu Vaud (Švýcarsko), pod identifikačním číslem CH-550-1021599-5.  Sídlo naší společnosti je na adrese Alte Steinhauserstrasse 14,6330 CHAM, Švýcarsko. Naše DIČ je BE 0479009358.

Jak nás můžete kontaktovat? Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese info.cz@skechers.com a telefonicky na naší zákaznické podpoře +420800050779. 

Jak můžeme my kontaktovat vás? Pokud vás budeme muset kontaktovat, učiníme tak telefonicky nebo písemně na e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou jste nám uvedli ve vaší objednávce. 

Kde můžete najít tyto Podmínky? Tyto podmínky lze nalézt a stáhnout z webových stránek https://www.skechers.cz/help-center.html, v menu na záložce „Obchodní podmínky prodeje“.

Smlouva mezi námi

Pro výběr Produktů musíte použít naše Stránky, tj. Produkt(y) musíte označit a vložit do košíku. Objednávku můžete provést jak s registrovaným účtem, tak i bez něj (jako host).

Jak přijmeme vaši objednávku? V případě, kdy vám potvrdíme objednávku, dojde k uzavření smlouvy, přičemž nezbytnou podmínkou je odsouhlasení těchto Podmínek z vaší strany. K přijetí Podmínek budete rovněž vyzváni na Stránkách při zadávání objednávky (před dokončením objednávky a provedením platby kliknutím na zaškrtávací políčko vyjádříte svůj souhlas). Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nebudeme moci vaši objednávku přijmout. 

Zasláním objednávky souhlasíte s tím, že vaše objednávka je považována za závaznou nabídku na koupi objednaného Produktu. Zasláním objednávky pro vás vzniká povinnost zaplatit cenu objednaného Produktu. Potvrzení o provedené objednávce vám zašleme neprodleně, nejpozději však do osmačtyřiceti (48) hodin od provedení objednávky, a to elektronickou cestou (e-mailem). Potvrzení o obdržení objednávky neznamená, že (i) jsme vaši objednávku přijali, (ii) vybrané Produkty jsou dostupné na skladě ani (iii) jsou Produkty připraveny k odeslání. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že nejsme povinni přijmout a vyřídit každou objednávku; dle vlastního uvážení se můžeme rozhodnout, že vaši objednávku nepřijmeme.

Akceptace objednávky. Objednávka je z naší strany přijata v moment, kdy obdržíte druhý e-mail s potvrzením objednávky, ve kterém vás informujeme, že vaše objednávka byla odeslána. Objednávky jsou vyřizovány z našeho skladu v Belgii.

Pokud vaši objednávku nemůžeme přijmout. Pokud vaši objednávku nebudeme moci přijmout, budeme vás o tom písemně informovat (elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na vámi uvedenou e-mailovou adresu). Příklady důvodů, ze kterých nemůžeme vaši objednávku přijmout jsou následující: Produkt je vyprodán nebo není skladem; vaše fakturační údaje nejsou správné nebo je nelze ověřit; zjistili jsme chybu v ceně nebo popisu Produktu; nejsme schopni dodržet stanovený termín dodání. Pokud nemůžeme zaručit dodání a nemůžeme vaši objednávku přijmout, vrátíme vám již zaplacenou částku v plné výši, a to stejným způsobem, jaký jste použili při platbě objednávky.

Číslo vaší objednávky. Vaší objednávce přidělíme identifikační číslo, které vám sdělíme při jejím obdržení. Kdykoli nás budete kontaktovat ohledně své objednávky, pomůže nám, když nám číslo své objednávky sdělíte.

Zboží není určeno k dalšímu prodeji nebo vývozu. Odsouhlasením Podmínek prohlašujete a zaručujete se, že Produkty nakupujete ze Stránek pouze pro své osobní použití nebo použití v domácnosti, a že nejednáte v rámci své podnikatelské činnosti, tj. že nenakupujete Produkty za účelem dalšího prodeje nebo vývozu. 

Cena a platba

Kde najít cenu Produktu? Cena Produktu (zahrnuje kromě nákladů na dopravu i všechny další náklady, tj. zahrnuje všechny příslušné daně, např. DPH, a je uvedena ve výši vyjádřené v českých korunách) odpovídá ceně uvedené na Stránkách při výběru Produktu a taktéž i na stránce pro objednávání při zadávání objednávky. Všechny ceny, slevy a propagační akce zveřejněné na Stránkách se mohou změnit bez nutnosti předchozího upozornění. 

Co se stane, když není uvedená cena správná? Vždy se snažíme uvádět přesné informace o cenách. Může se však stát, že i přes veškerou naši snahu nebudou některé z námi nabízených Produktů naceněny správně. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo kdykoli opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a zrušit objednávky, které z těchto událostí vyplynou. Před přijetím objednávky ceny Produktů ověřujeme. Pokud je cena Produktu v den objednávky nižší, než činí cena zobrazená v den objednávky, naúčtujeme vám nižší částku. Pokud bude cena Produktu v den objednávky vyšší než cena, která vám byla zobrazena, budeme vás před přijetím objednávky kontaktovat a vyžádáme si váš dodatečný souhlas s novou cenou. Pokud přijmeme a zpracujeme vaši objednávku v případě, kdy je uvedená chyba v ceně zcela zjevná, přičemž jste mohli rozumným způsobem tuto chybu v ceně rozpoznat, vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit a vrátit vám všechny již zaplacené částky; můžeme vás taktéž požádat i o vrácení všech poskytnutých Produktů.

Kdy a jak musíte zaplatit? Produkty je nutné zaplatit již při jejich objednání. Přijímáme platby pomocí MasterCard, Visa a PayPal (před platbou si prosím u vašeho poskytovatele vyžádejte informace o platebních podmínkách a souvisejících nákladech, jelikož případné dodatečné poplatky nemůžeme ovlivnit).  Provedením objednávky prohlašujete a zaručujete se, že (i) údaje o poskytnuté platební kartě jsou pravdivé, správné a úplné, (ii) jste oprávněni k nákupu uvedenou platební kartu použít, a že (iii) společnost vydávající vaši platební kartu iniciovanou platbu provede.

Fakturace. Na základě vámi poskytnutých údajů vystavujeme fakturu na všechny nákupy. Fakturu si můžete stáhnout ze Stránek, na záložce, kde najdete údaje o vaší objednávce.

Doručování Produktů

Doručení. Produkty objednané z https://www.skechers.cz/ zasíláme pouze na území České republiky.

Náklady na dodání. Náklady na dodání jsou uvedeny na Stránkách při zadávání objednávky. Ceny Produktů na Stránkách nezahrnují poplatky za dopravu. Náklady na dopravu budou připočteny k celkové částce za zboží a budou uvedeny v nákupním košíku a v e-mailu s potvrzením objednávky. 

Kdy vám Produkty dodáme? Přepravu zajišťuje námi pověřená, ale nezávisle působící kurýrní společnost (UPS). Kurýrní služba vám sdělí datum, kdy vám bude Produkt doručen, nejpozději však do 30 dní po uzavření kupní smlouvy. Kurýrní služba přidělí objednávce sledovací číslo, na jehož základě můžete kontrolovat a sledovat stav své zásilky.

Neneseme odpovědnost za zpoždění mimo naši kontrolu. Pokud dojde ke zpoždění dodávky Produktů v důsledků událostí, které nemůžeme ovlivnit, budeme vás co nejdříve kontaktovat s informacemi o událostech, které zpoždění způsobily a podnikneme nezbytné kroky k minimalizaci dopadů zpoždění. Pokud tak učiníme, neneseme odpovědnost za zpoždění způsobené takovými událostmi; pokud hrozí podstatné zpoždění vaší objednávky, můžete nás kontaktovat, od smlouvy odstoupit a požádat nás o vrácení ceny za všechny Produkty, které jste již zaplatili, ale neobdrželi. 

Pokud si zásilku nevyzvednete. Pokud na vaší adrese není zastižen nikdo, kdo by zásilku převzal, a zásilku nelze umístit do poštovní schránky, kurýrní služba vás bude informovat o způsobu, jak změnit termín doručení nebo jak si zásilku vyzvednout v místním depu nebo na odběrném místě kurýrní služby. Pokud si po opětovném neúspěšném dodání zásilky nezměníte termín doručení nebo pokud si zásilku nevyzvednete na místě doručení nebo z dodacího skladu, máme právo od smlouvy odstoupit. Pokud nám bude nevyzvednutá zásilka zaslána zpět, vrátíme vám cenu Produktu sníženou o náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu).

Práva v případě opožděného dodání. V případě zpoždění při doručení vaší zásilky, můžete uplatnit svá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jestliže nedodržíme termín dodání jakéhokoli vámi objednaného Produktu, můžete smlouvu považovat za ukončenou, jestliže se uplatní některá z následujících podmínek:

 1. objednané Produkty jsme odmítli dodat;

 2. dodání v uvedeném termínu bylo zásadní (s ohledem na všechny relevantní okolnosti); nebo

 3. před přijetím objednávky z naší strany jste nás informovali, že dodání v uvedeném termínu je zásadní.

Nebezpečí škody a vlastnictví Produktů

Od kdy nesete nebezpečí škody na objednaných Produktech? Nebezpečí škody za objednané Produkty nesete od okamžiku jejich doručení na vámi uvedenou adresu nebo jakmile Produkt(y) převezmete od kurýrní služby v jejím místním skladu nebo na jejím odběrném místě.

Od kdy budete Produkty vlastnit? Vlastnické právo k Produktům je na vás převedeno v okamžiku, kdy od vás obdržíme platbu za objednané produkty v plné výši.

Vrácení Produktů

Uplatnění vašeho práva od smlouvy odstoupit. Nenošené a nepoužité Produkty můžete vrátit do pětačtyřiceti (45) dnů od data jejich převzetí a peníze získat zpět v souladu s níže uvedenými podmínkami; tím však není v žádném případě dotčeno vaše zákonné právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Produktu v rozsahu stanoveném dle obecně závazných právních předpisů. Právo na odstoupení od smlouvy můžete uplatnit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči nám, mimo jiné pomocí prohlášení, které lze nalézt na Stránkách v nabídce „Objednávky a vrácení peněz“ nebo vyplněním a zasláním vzoru prohlášení, který je uveden v příloze č. 1 těchto Podmínek na e-mailovou adresu Info.cz@skechers.com. Náklady spojené s vrácením Produktů neseme my; nemusíte platit žádný poplatek kurýrní službě. K dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslání odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím uvedené lhůty.

Pokud při vrácení Produktu zjistíme, že došlo k snížení jeho hodnoty v důsledku toho, že jste se zbožím nakládali jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (například jeho nošením a používáním), a tím dojde k snížení jeho hodnoty, odpovídáte za takové snížení hodnoty Produktu a jsme oprávnění vám odpovídají částku odečíst z kupní ceny.

Způsob vrácení. Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete vrátit Produkty do pětačtyřiceti (45) dnů od data jejich převzetí, postupujte podle níže uvedeného postupu. Vrácení Produktů vyžaduje vyplněný štítek pro vrácení. Štítek pro vrácení naleznete na Stránkách v nabídce „Objednávky a vrácení peněz“.

Kroky pro vrácení Produktů v případě uplatnění práva pro odstoupení od smlouvy:

První krok

 1. K vytištění štítku pro vrácení potřebujete tiskárnu.

 2. Na webu klikněte na možnost „Objednávky a vrácení peněz“.

 3. Zadejte číslo objednávky (které naleznete v potvrzovacím e-mailu) a e-mailovou adresu, kterou jste použili při zadávání objednávky.

 4. Vyberte Produkt, který chcete vrátit.

 5. Klikněte na odkaz „Štítek pro vrácení“.

 6. Vytiskněte štítek pro vrácení zboží.

Druhý krok

 1. Pro přepravu vráceného Produktu můžete použít přepravní krabici, kterou jste od nás obdrželi, nebo jakoukoli jednoduchou (neoznačenou) papírovou krabici.

 2. Pokud je na přepravní krabici již štítek, nálepka nebo jiné označení, odstraňte je.

 3. Vložte Produkt do původního obalu nebo do jakékoli jednoduché, neoznačené papírové krabice a na vnější část přepravní krabice nalepte štítek pro vrácení.

Třetí krok

Přidělená kurýrní služba (UPS) provede opětovné odeslání zásilky určené k vrácení. Balíček určený k vrácení odevzdejte na odběrném místě UPS. Na webových stránkách www.ups.com můžete pro vás najít nejvhodnější odběrné místo UPS nebo zavolejte na telefonní číslo UPS +420233003300 a požádejte o převzetí balíku na vámi uvedené adrese. Jakmile bude vámi vrácená zásilka zpracována, zašleme vám potvrzení a zajistíme proplacení (vrácení) ceny Produktu. Zpracování provedeme neprodleně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Proplacení (vrácení) ceny Produktu zajistíme až po obdržení vrácené zásilky, nebo od okamžiku, než prokážete, že jste zboží odeslali, podle toho, co nastane dříve, a to bezhotovostně na vámi určený bankovní účet.

Produkty neodpovídají popisu, nejsou vhodné pro jejich použití nebo nemají sjednané vlastnosti či jakost

Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvou (2) let, není-li sjednáno jinak; vytkl-li jste nám vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou nemůžete Produkt užívat. Odpovídáme vám za to, že Produkt při převzetí nemá vady, zejména že v okamžiku převzetí: (i) Produkt odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem; (ii) Produkt je vhodný k účelu, pro který ho požadujete a se kterým jsme souhlasili; (iii) Produkt je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Neupozornili jsme vás zvlášť před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost Produktu liší, a zároveň s tím neprojevíte výslovný souhlas, odpovídáme dále, vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku výše, že Produkt: (i) je vhodný k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; (ii) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty nejsme vázáni, pokud prokážeme, že jsme si ho nebyli vědomi, nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv; (iii) je dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a (iv) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy.

Projeví-li se vada Produktu v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete Produkt užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.

V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu způsobil sami.

Vadou Produktu není opotřebení, které bylo způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Má-li Produkt vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nového Produktu bez vady nebo opravu Produktu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým je pro nás nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro nás.

Vadu můžeme odmítnout odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady.

Vadu jsme povinni odstranit v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který jste si Produkt koupili.

K odstranění vady převezmeme Produkt na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Produktu, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Produktu předtím, než se vada projevila, provedeme demontáž vadného Produktu a montáž opraveného nebo nového Produktu anebo vám uhradíme náklady s tím spojené.

Nepřevezmete-li Produkt v přiměřené době poté, co vás vyrozumíme o možnosti Produkt po opravě převzít, náleží nám úplata za uskladnění v ujednané výši, nebo ve výši obvyklé.

Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i) odmítneme vadu odstranit podle 7 a 8 odstavce tohoto bodu Podmínek; (ii) se vada projeví opakovaně; (iii) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo (iv) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

Výše přiměřené slevy se určí jako rozdíl mezi hodnotou Produktu bez vady a vadného Produktu, který jste od nás obdrželi.

Od smlouvy odstoupit nemůžete, je-li vada Produktu nevýznamná; obecně se má ale za to, že vada není nevýznamná.

Pokud od kupní smlouvy odstoupíte, vrátíme vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Produkt nebo co nám prokážete, že jste Produkt odeslali.

Výše uvedená ustanovení uvedená v tomto oddíle těchto Podmínek se nevztahují na Produkty, jestliže (i) vada existovala v době převzetí Produktu a z důvodu takové vady byla sjednána sleva z kupní ceny; (iii) vada byla způsobena vámi, a to nevhodným nebo neopatrným zacházením s Produktem; (iv) vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než Produktu odpovídajících přiměřených podmínkách; (v) vada byla způsobena nevhodnou manipulací, skladováním nebo údržbou v rozporu s našimi pokyny nebo jiným jednáním či mechanickým poškozením nebo (vi) pokud se vada vyskytla v důsledku vnější události, kterou nemůžeme ovlivnit. 

V některých případech vás můžeme požádat o předložení prodejního dokladu, fotografie Produktů, kterých se reklamace týká, nebo o prokázání práva podat reklamaci jiným věrohodným způsobem. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 dnů; do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu a budete o tom informováni, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme výslovně na delší lhůtě. Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prosíme, berte na vědomí, že pokud je Produkt dodán zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, jste povinni zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, máte právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Jak můžete uplatnit svá práva z vadného plnění?

Oznamte nám vady Produktů. Pokud objednané Produkty neodpovídají popisu, nejsou vhodné pro jejich použití nebo nemají sjednané vlastnosti či jakost, a tuto skutečnost jste objevili před uplynutím pětačtyřiceti (45) dnů od obdržení Produktů, kontaktujte nás prosím neprodleně na náš zákaznický servis dostupný na e-mailové adrese info.cz@skechers.com nebo na telefonním čísle +420800050779, kde obdržíte podrobné informace o krocích, které je třeba podniknout, v českém jazyce (zákaznický servis vyřeší váš požadavek zpravidla rychleji než jakákoli naše jiná provozovna).

Vrácení výrobku z důvodu vady jakosti po uplynutí 45 dnů. Pokud si přejete vrátit výrobek z důvodu vady jakosti později než pětačtyřiceti (45) dní od převzetí výrobku, obraťte se prosím na náš zákaznický servis, který vyřeší váš požadavek zpravidla rychleji než jakákoli naše jiná provozovna.

Kdy uhradíme náklady na vrácení? Pokud se vyskytne problém s kvalitou Produktu, uhradíme vám v souladu s těmito Podmínkami veškeré náklady na vrácení. 

Jak vám vrátíme peníze? Pokud se potvrdí vada kvality Produktů, vrátíme vám plnou cenu zaplacenou za Produkty (včetně nákladů na dopravu) stejným způsobem, jaký jste použili při platbě. Existují však položky, které mohou být ze zaplacené ceny odečteny.

Srážky z vrácení peněz, pokud využijete svého práva na odstoupení od smlouvy. Pokud využijete svého práva na odstoupení od smlouvy, můžeme snížit částku na vrácení (s výjimkou nákladů na doručení) pokud se cena Produktu vaším používáním snížila anebo pokud příčina spočívá v jeho nesprávném používání. Pokud vám vrátíme cenu zaplacenou před tím, než budeme schopni Produkty prohlédnout, a později zjistíme, že jste s nimi manipulovali nepřijatelným způsobem, musíte nám bezodkladně zaplatit odpovídající částku zohledňující toto znehodnocení. 

Kdy vám bude částka vrácena. Veškeré peníze vám vrátíme do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy od vás Produkty obdržíme.

 

Naše práva související s ukončením smlouvy

Pokud porušíte podmínky kupní smlouvy, jsme oprávněni ji ukončit. Od smlouvy můžeme odstoupit anebo ji ukončit v případě, kdy:

 1. nám neuhradíte cenu v době její splatnosti a ani do čtrnácti (14) dnů od obdržení naší upomínky;

 2. neumožníte nám (tj. námi pověřené kurýrní službě), abychom vám Produkty dodali do čtrnácti (14) dnů od jejich zaslání.

Naše odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vám byla způsobena

V žádném případě neneseme vůči vám ani jakékoli třetí straně odpovědnost za jakékoli následné nebo nepřímé škody, ušlý zisk nebo příjmy či snížení hodnoty, které vznikly v důsledku porušení těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, a to bez ohledu na to, (a) zda bylo možné takové škody předvídat, (b) zda jsme byli na možnost takových škod předem upozorněni anebo (c) zda je nárok na náhradu škody v takovém případě oprávněný.

Naše odpovědnost vyplývající z jakéhokoli vašeho nároku bude omezena na skutečnou částku, kterou jste zaplatili za Produkty a služby, které jste si objednali prostřednictvím našich Stránek.

Pro výše uvedené omezení odpovědnosti platí následující: (i) je platné pouze v rozsahu povoleném zákonem a (ii) nevztahuje se na (A) odpovědnost vyplývající z naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání a (B) náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech.

Vyšší moc. Nepřebíráme odpovědnost a nelze mít za to, že jsme nedodrželi nebo porušili tyto Podmínky, pokud jakékoli selhání nebo zpoždění v plnění našich povinností bylo způsobeno nebo vyplývá z okolností mimo naši přiměřenou kontrolu, zejména (nikoli však výlučně) z důvodů událostí vyšší moci, povodní, požáru, zemětřesení, výbuchu, vládních opatření, válek, invaze nebo nepřátelské akce (ať už byla válka vyhlášena anebo ne), teroristických hrozeb nebo činů, nepokojů nebo jiných občanských nepokojů, výjimečného stavu, revoluce, povstání, epidemie, pandemie, výluky, stávky nebo jiných pracovních sporů (ať už se týkají našich zaměstnanců nebo ne), omezení nebo zpoždění ovlivňujících dopravce nebo neschopnost či zpoždění při obstarání odpovídajících nebo vhodných materiálů, závady materiálů, chyb v telekomunikacích nebo výpadků proudu.

Žádná zproštění povinností

Pokud se nám nepodaří prosadit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, neznamená to, že se vzdáváme budoucího vymáhání se takového práva nebo ustanovení. Vzdání se jakéhokoli práva nebo ustanovení nabude účinnosti pouze v písemné formě a po podpisu řádně oprávněným zástupcem společnosti Skechers.

Žádná oprávnění třetích stran

Tyto Podmínky nepředstavují a nemají za cíl udělit jakákoli práva nebo opravné prostředky jakékoli jiné osobě než vám.

Postoupení 

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nepostoupíte žádná svá práva ani nepřevedete své povinnosti vyplývajících z těchto Podmínek. Jakékoli zamýšlené postoupení nebo převedení v rozporu s tímto odstavcem se považuje za neplatné. Postoupení ani převedení vás nezbavuje vašich závazků vyplývajících z těchto Podmínek.

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné, nezákonné, neúčinné nebo nevymahatelné, bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

Úplná dohoda 

Potvrzením objednávky, těchto Podmínek, podmínek používání našich stránek a naše zásady ochrany osobních údajů tvoří komplexní smlouvu mezi vámi a námi o všech záležitostech dotčených těmito Podmínkami.

Vyřizování stížností 

Uděláme vše pro to, abychom vám poskytli bezvadné služby a vyřídili vaši objednávku co nejrychleji a za vynikajících podmínek. Pokud přesto budete mít v průběhu platnosti těchto podmínek v souvislosti s našimi službami jakoukoli stížnost, oznamte ji prosím neprodleně na e-mailovou adresu info.cz@skechers.com nebo prostřednictvím našeho telefonického zákaznického servisu na telefonním čísle +420800050779. Popište nám vaši situaci co nejpřesněji, abychom ji mohli důkladně prošetřit ji. Stížnost prošetříme a o výsledku vás budeme informovat co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení stížnosti, a to prostřednictvím vámi uvedených anebo zanechaných kontaktních údajů.

Alternativní řešení sporů 

Řešení sporů vyplývající z uzavřené kupní smlouvy lze řešit buď (i) soudně, nebo pomocí (ii) alternativního mimosoudního řešení sporů (ADR). Alternativní řešení sporů je proces, kdy nezávislý orgán zvažuje fakta příslušného sporu a usiluje o jeho vyřešení, aniž byste se museli dostavit před soud. Jestliže jste spotřebitelem, tak v případě sporu vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené s námi, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz a webové stránky: www.adr.coi.cz

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL, je k dispozici online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a prodávajícími. Prostřednictvím této platformy můžete využít možnosti mimosoudního řešení stížností a vymáhání nároků v souladu s postupem pro řešení sporů on-line vypracovaným Evropskou komisí.

Další důležité podmínky

Které zákony se vztahují na tuto smlouvu? Tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími předpisy, které se vztahují na smlouvy mezi spotřebiteli a podnikateli. Soudní řízení týkající se vašich objednávek a dodaných výrobku lze zahájit u českých soudů. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Možnost jednostranné změny. Znění těchto Podmínek můžeme průběžně měnit či doplňovat. Akceptováním těchto Podmínek berete na vědomí, že na smluvní vztah mezi vámi, jakožto kupujícím) a námi (jakožto prodávajícím) se budou vždy uplatňovat Podmínky platné k okamžiku uzavření kupní smlouvy. 


 

 

Příloha č. 1

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pro: Skechers S. à. r. l. 

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že si přeji uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy níže uvedeného Produktu/Produktů:

Produkt:

Datum a čas uzavření smlouvy/převzetí:

Jméno spotřebitele (zákazníka):

Adresa spotřebitele (zákazníka):

Podpis spotřebitele (zákazníka): (pouze u prohlášení učiněných na papíře)

Datum: